Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy podkroví dílen č.p. 104, ZŠ praktická, nám. Míru, Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2015 07.12.2015 11:30
Rámcová smlouva s více uchazeči na údržbu místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor
Město Nový Bor
podlimitní Zadáno 17.11.2015 11.01.2016 13:00
Výměna podlahových krytin kanceáří MěÚ B
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2015 19.11.2015 10:00
Dodávka a montáž protipožárních dveří-Městské divadlo
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2015 01.12.2015 07:00
Vybudování digitální radiové sítě Městské Policie
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.10.2015 05.10.2015 13:00
Příkazní smlouva administrace Rámcová smlouva údržba komunikací
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2015 07.10.2015 12:00
TDS rekonstrukce komunikace B. Egermanna
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Objednáno 01.10.2015 09.10.2015 00:00
Rekonstrukce nám. Míru 2. etapa_připojení dešťových svodů a kanalizační poklopy s logem města
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Objednáno 22.09.2015 22.09.2015 09:00
PD zaměření současného stavu objektu městského kina, ul. Smetanova
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Objednáno 04.09.2015 04.09.2015 09:00
Oprava střechy pavilonu ŠD Arnultovice
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2015 11.09.2015 08:00
Zajištění veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2015 05.08.2015 09:00
Natěračské a malířské práce ZŠ nám. Míru Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2015 14.08.2015 08:00
Rekonstrukce VZT v 1. PP ve školní kuchyni ZŠ nám. Míru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Objednáno 17.07.2015 17.07.2015 09:00
Frézování komunikace B. Egermanna
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2015 15.07.2015 10:00
Stavební opravy brány a plotu MŠ Pohádka
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2015 03.08.2015 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016