Veřejné zakázky Města Nový Bor

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Nový Bor.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Demolice objektu Nemocniční
Město Nový Bor
podlimitní Příjem nabídek 05.06.2018 11.07.2018 10:00
Zhotovení projektové dokumentace na opravu zateplení bytového objektu T.G.M. 822,823,824,825,826 v N. Boru, včetně autorského dozoru (AD)
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.06.2018 14.06.2018 09:00
Oprava střechy bytového objektu DPS - C, Žižkova 159, N. Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.06.2018 14.06.2018 09:00
Sdružený nákup elektrické energie pro město Nový Bor, jeho příspěvkové organizace a jím zřízené obchodní společnosti
Město Nový Bor
podlimitní Příjem nabídek 29.05.2018 27.06.2018 10:00
Sdružený nákup zemního plynu pro město Nový Bor na roky 2019 a 2020
Město Nový Bor
nadlimitní Příjem nabídek 29.05.2018 09.07.2018 10:00
Rámcová dohoda – Úklid komunikací ve správě města Nový Bor
Město Nový Bor
nadlimitní Příjem nabídek 29.05.2018 04.07.2018 10:00
Zateplení fasády v části objektu ZŠ U Lesa v Novém Boru II. etapa
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.05.2018 31.05.2018 09:30
TDS na opravu mostů M-01 Husova a M-02 Wolkerova
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2018 11.05.2018 10:00
Učebny cizích jazyků a přírodních věd ZŠ náměstí Míru, Nový Bor
Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres česká Lípa, příspěvková organizace
podlimitní Hodnocení 24.04.2018 16.05.2018 10:00
TDS - Oprava havarijního stavu opěrné zdi v ulici Husova, Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.04.2018 18.05.2018 08:30
Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ náměstí Míru Nový Bor - opakované řízení
Město Nový Bor
podlimitní Hodnocení 24.04.2018 15.05.2018 10:00
Zajištění údržby a oprav veřejného a slavnostního osvětlení, světelného signalizačního zařízení na správním území Nový Bor
Město Nový Bor
podlimitní Hodnocení 24.04.2018 14.05.2018 10:00
Oprava havarijního stavu opěrné zdi v ulici Husova, Nový Bor
Město Nový Bor
podlimitní Hodnocení 10.04.2018 26.04.2018 10:00
TDS - Rekonstrukce podstávkového domu č.p. 106 - Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.04.2018 25.04.2018 11:00
Modernizace EPS Městského kina a Městského divadla Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.03.2018 20.03.2018 10:00
všechny zakázky