Veřejné zakázky Města Nový Bor

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Nový Bor.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nakládání s komunálním odpadem pro město Nový Bor 2020 - 2024
Město Nový Bor
nadlimitní Příjem nabídek 17.07.2019 03.09.2019 10:00
Oprava fasády - MŠ Kalinova Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.06.2019 28.06.2019 11:00
PD - rekonstrukce mostů a lávek Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.06.2019 18.06.2019 11:00
Nový Bor, Pihel - prodloužení vodovodu
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.06.2019 13.06.2019 11:00
Dodávka osobního automobilu se závazkem odkoupení dvou ojetých osobních automobilů
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.06.2019 12.06.2019 13:00
Oprava soklu, Nový Bor, bytový dům ul. T.G. Masaryka č.p. 818, 819, 820, 821
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.05.2019 06.06.2019 09:00
Zajištění úklidu budov "A" a "B" Městského úřadu v Novém Boru a zajištění úklidu budovy Městské knihovny v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.09.2014 03.10.2014 10:00
Rekonstrukce levostranného chodníku v ulici Husova v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.02.2014 26.02.2014 10:00
Zajištění úklidu budov "A" a "B" Městského úřadu v Novém Boru a zajištění úklidu budovy městské knihovny v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.08.2013 22.08.2013 10:00
Stavební úpravy a restaurátorské práce hrobky rodiny Franze Ladische a hrobky rodiny Hantich v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.05.2013 12.06.2013 11:30
Restaurování pomníků obětem I. světové války - Lesní hřbitov – Nový Bor a Nový Bor – Arnultovice a restaurování pomníku obětem nacismu v Janově
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.05.2013 12.06.2013 11:30
všechny zakázky