Veřejné zakázky Města Nový Bor

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Nový Bor.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
TDS - Nový Bor – Vodní zdroj pro HZS
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.09.2018 01.10.2018 10:00
Sdružený nákup zemního plynu pro město Nový Bor na roky 2019 a 2020
Město Nový Bor
nadlimitní Příjem nabídek 11.09.2018 12.10.2018 10:00
Nový Bor - Vodní zdroj pro HZS
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.09.2018 20.09.2018 09:00
Přístřešek v areálu MěÚ B Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.09.2018 18.09.2018 09:00
Sdružený nákup elektrické energie pro město Nový Bor, jeho příspěvkové organizace a jím zřízené obchodní společnosti
Město Nový Bor
podlimitní Hodnocení 31.08.2018 18.09.2018 10:00
Nafukovací stan s příslušenstvím
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2018 07.09.2018 09:00
TDS - Rekonstrukce 2. NP, střešního pláště a výměna výplní otvorů MŠ Kalinova 572 – opakované řízení
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.08.2018 07.09.2018 09:00
Údržba vybrané veřejné zeleně ve městě Nový Bor
Město Nový Bor
nadlimitní Hodnocení 21.08.2018 24.09.2018 10:00
Veřejné osvětlení - ul. Prokopa Velikého, U Slévárny, Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.08.2018 04.09.2018 10:00
Demolice objektů na st.p.č. 103/1, 103/2, 103/3 v areálu MŠ Kalinova Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.07.2018 08.08.2018 09:00
Oprava části fasády Městského kina Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.07.2018 08.08.2018 09:00
Výměna jevištního oblékání Městského divadla Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.07.2018 21.08.2018 09:00
Rekonstrukce 2 NP, střešního pláště a výměna výplní otvorů MŠ Kalinova 572 - opakované řízení
Město Nový Bor
podlimitní Hodnocení 13.07.2018 06.08.2018 10:00
Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ náměstí Míru Nový Bor - 2. opakované řízení
Město Nový Bor
podlimitní Hodnocení 13.07.2018 31.07.2018 10:00
Zhotovení projektové dokumentace na opravu zateplení bytového objektu T.G.M. 822,823,824,825,826 v N. Boru, včetně autorského dozoru (AD)
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.06.2018 14.06.2018 09:00
všechny zakázky