Veřejné zakázky Města Nový Bor

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Nový Bor.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
Tisk a dodávka městského periodika Novoborský měsíčník
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.09.2016 07.10.2016 11:00
Dodávka varného kotle do školní jídelny
Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres česká Lípa, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.07.2016 10.08.2016 10:00
Zlepšení zázemí pro návštěvníky lesa Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.07.2016 05.09.2016 10:00
Výměna oken v objektu B. Egermanna č.p. 76 v Novém Boru
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.06.2016 14.06.2016 07:30
Zahájení výpůjček e-knih v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2016 10.06.2016 10:00
Sdružený nákup zemního plynu pro město Nový Bor na rok 2017 a 2018
Město Nový Bor
nadlimitní Vyhodnoceno 19.05.2016 11.07.2016 13:00
Oprava terasy objektu Žižkova 159 v Novém Boru
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.03.2016 24.03.2016 08:00
Dodávka telekomunikačních služeb Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.02.2016 03.03.2016 12:30
Zajištění úklidu budov "A" a "B" Městského úřadu v Novém Boru a zajištění úklidu budovy Městské knihovny v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.09.2014 03.10.2014 10:00
Rekonstrukce levostranného chodníku v ulici Husova v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.02.2014 26.02.2014 10:00
Zajištění úklidu budov "A" a "B" Městského úřadu v Novém Boru a zajištění úklidu budovy městské knihovny v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.08.2013 22.08.2013 10:00
Stavební úpravy a restaurátorské práce hrobky rodiny Franze Ladische a hrobky rodiny Hantich v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.05.2013 12.06.2013 11:30
Restaurování pomníků obětem I. světové války - Lesní hřbitov – Nový Bor a Nový Bor – Arnultovice a restaurování pomníku obětem nacismu v Janově
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.05.2013 12.06.2013 11:30
všechny zakázky