Veřejné zakázky Města Nový Bor

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Nový Bor.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výkon TDS - víceúčelový bazén - Nový Bor
Město Nový Bor
podlimitní Hodnocení 24.04.2024 14.05.2024 10:00
Regenerace Sídliště Husova - Jiráskova IV. etapa, Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.04.2024 09.05.2024 11:00
Rekonstrukce elektroinstalace v objektu Základní umělecké školy, Křižíkova 301, 473 01, Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.03.2024 20.03.2024 10:00
Dodávka 2 osobních automobilů na plug-in hybridní pohon (PHEV) pro Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.03.2024 19.03.2024 10:00
Sociální zařízení a zázemí pro Lesní hřbitov, Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.02.2024 14.03.2024 10:00
Přeložka kanalizace z areálu koupaliště Nový Bor v k. ú. Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.02.2024 21.02.2024 10:00
Rekonstrukce mostů a lávek Nový Bor, most ev.č. M – 10, Nábřežní ulice u č.p. 111
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.02.2024 21.02.2024 10:00
Předběžná tržní konzultace - Vypracování projektové dokumentace na víceúčelový bazén Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.03.2022 24.03.2022 12:00
Počítačové vybavení pro zajištění distanční výuky
Základní škola U Lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.11.2020 18.11.2020 12:00
Zajištění úklidu budov "A" a "B" Městského úřadu v Novém Boru a zajištění úklidu budovy Městské knihovny v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.09.2014 03.10.2014 10:00
Rekonstrukce levostranného chodníku v ulici Husova v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.02.2014 26.02.2014 10:00
Zajištění úklidu budov "A" a "B" Městského úřadu v Novém Boru a zajištění úklidu budovy městské knihovny v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.08.2013 22.08.2013 10:00
Restaurování pomníků obětem I. světové války - Lesní hřbitov – Nový Bor a Nový Bor – Arnultovice a restaurování pomníku obětem nacismu v Janově
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.05.2013 12.06.2013 11:30
Stavební úpravy a restaurátorské práce hrobky rodiny Franze Ladische a hrobky rodiny Hantich v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.05.2013 12.06.2013 11:30
všechny zakázky