Veřejné zakázky Města Nový Bor

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Nový Bor.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka varného kotle do školní jídelny
VZ malého rozsahu Hodnocení 29. 07. 2016 10. 08. 2016 10:00
Zlepšení zázemí pro návštěvníky lesa Nový Bor
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26. 07. 2016 05. 09. 2016 10:00
Výměna oken v objektu B. Egermanna č.p. 76 v Novém Boru
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03. 06. 2016 14. 06. 2016 07:30
Zahájení výpůjček e-knih v Novém Boru
VZ malého rozsahu Hodnocení 27. 05. 2016 10. 06. 2016 10:00
Sdružený nákup zemního plynu pro město Nový Bor na rok 2017 a 2018
nadlimitní Hodnocení 19. 05. 2016 11. 07. 2016 13:00
Sdružený nákup elektrické energie pro město Nový Bor, jeho příspěvkové organizace a jím zřízené obchodní společnosti
podlimitní Hodnocení 10. 05. 2016 25. 05. 2016 10:00
Oprava terasy objektu Žižkova 159 v Novém Boru
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10. 03. 2016 24. 03. 2016 08:00
Dodávka telekomunikačních služeb Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 17. 02. 2016 03. 03. 2016 12:30
Zajištění úklidu budov "A" a "B" Městského úřadu v Novém Boru a zajištění úklidu budovy Městské knihovny v Novém Boru
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27. 09. 2014 03. 10. 2014 10:00
Rekonstrukce levostranného chodníku v ulici Husova v Novém Boru
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08. 02. 2014 26. 02. 2014 10:00
Zajištění úklidu budov "A" a "B" Městského úřadu v Novém Boru a zajištění úklidu budovy městské knihovny v Novém Boru
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14. 08. 2013 22. 08. 2013 10:00
Stavební úpravy a restaurátorské práce hrobky rodiny Franze Ladische a hrobky rodiny Hantich v Novém Boru
VZ malého rozsahu Hodnocení 23. 05. 2013 12. 06. 2013 11:30
Restaurování pomníků obětem I. světové války - Lesní hřbitov – Nový Bor a Nový Bor – Arnultovice a restaurování pomníku obětem nacismu v Janově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23. 05. 2013 12. 06. 2013 11:30
všechny zakázky