Veřejné zakázky Města Nový Bor

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Nový Bor.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Školky Nový Bor - Kamerové zabezpečení vstupu
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.06.2017 13.07.2017 10:00
Dodávka vozidla pro potřeby výkonu sociálně právní ochrany dětí včetně zprostředkování finančního leasingu
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.06.2017 12.07.2017 11:30
PD - RS - Nový Bor, sídliště Husova - Jiráskova - 2., 3., 4. etapa
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.06.2017 12.07.2017 11:30
Rekonstrukce historického středu města Nový Bor - III. stapa
Město Nový Bor
podlimitní Vyhodnoceno 05.05.2017 31.05.2017 13:00
RS - Nový Bor, sídliště Husova - Jiráskova - 1. etapa
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2017 24.05.2017 11:30
Oprava povrchu ul. Sklářská včetně odvodnění - Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.04.2017 15.05.2017 11:30
Stavební úpravy kotelny na pozemcích 1056/2 a 1056/3 Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.03.2017 15.03.2017 09:30
Pořízení multifunkčních tiskáren
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.11.2016 24.11.2016 11:30
Dodávka telekomunikačních služeb Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.02.2016 03.03.2016 12:30
Zajištění úklidu budov "A" a "B" Městského úřadu v Novém Boru a zajištění úklidu budovy Městské knihovny v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.09.2014 03.10.2014 10:00
Rekonstrukce levostranného chodníku v ulici Husova v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.02.2014 26.02.2014 10:00
Zajištění úklidu budov "A" a "B" Městského úřadu v Novém Boru a zajištění úklidu budovy městské knihovny v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.08.2013 22.08.2013 10:00
Stavební úpravy a restaurátorské práce hrobky rodiny Franze Ladische a hrobky rodiny Hantich v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.05.2013 12.06.2013 11:30
Restaurování pomníků obětem I. světové války - Lesní hřbitov – Nový Bor a Nový Bor – Arnultovice a restaurování pomníku obětem nacismu v Janově
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.05.2013 12.06.2013 11:30
všechny zakázky