Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Rámcová smlouva s více uchazeči na údržbu místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor 13.10.2015
Rekonstrukce povrchů chodníků a komunikace B. Egermanna Nový Bor 12.05.2015
Rekonstrukce středu města Nový Bor – II. etapa 23.02.2015
Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC ORP Nový Bor 07.01.2015
Sdružený nákup zemního plynu pro město Nový Bor na rok 2015 19.03.2014
Rekonstrukce středu města Nový Bor – I. etapa 05.12.2013
Údržba vybrané veřejné zeleně ve městě Nový Bor 04.12.2013
Úklid komunikací ve správě Města Nový Bor 03.12.2013
Nakládání s komunálním odpadem pro město Nový Bor 02.12.2013
Zajištění údržby a oprav veřejného a slavnostního osvětlení, světelných dopravních značek na správním území Nového Boru 02.12.2013
Údržba místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor 28.11.2013