Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka osobního automobilu pro potřeby Městské policie Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.09.2021 13.10.2021 11:00
Výměna osobního výtahu v objektu DPS A, B. Egermanna 950, Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.09.2021 17.09.2021 10:00
Chodník Horní Pihel
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2021 20.09.2021 11:00
Digitalizace a aktualizace digitálního povodňového plánu
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2021 14.06.2021 10:00
Výměna střešního světlíku objektu B MÚ Nový Bor, ul. B Egermanna č.p. 1001, Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2021 28.04.2021 10:00
Technické řešení vlhkostních poruch suterénních zdí ZŠ U Lesa
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2021 28.04.2021 10:00
Rekonstrukce mostů a lávek Nový Bor, M-04 most přes Šporku - opakované řízení
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2021 28.04.2021 11:00
Rozšíření varovného protipovodňového opatření pro město Nový Bor
Město Nový Bor
nadlimitní Zadáno 18.03.2021 26.04.2021 10:00
Oprava střešního pláště č. p. 1, nám. Míru Nový Bor
Město Nový Bor
podlimitní Zadáno 10.02.2021 10.03.2021 11:00
Zajištění úklidu budov „A“ a „B“ Městského úřadu v Novém Boru a zajištění úklidu budovy Městské knihovny v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2021 24.02.2021 15:00
Počítačové vybavení pro zajištění distanční výuky
Základní škola U Lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.11.2020 18.11.2020 12:00
Oprava zateplení fasády, Nový Bor BD ul. T. G. Masaryka č.p. 822,823,824,825,826
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
podlimitní Zadáno 19.10.2020 09.11.2020 10:00
Sdružené služby dodávky zemního plynu prostřednictvím nákupu v aukci na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., 2021-2022
Město Nový Bor
podlimitní Zadáno 13.10.2020 13.10.2020 14:35
Sdružené služby dodávky elektrické energie prostřednictvím nákupu na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., 2021-2022
Město Nový Bor
podlimitní Zadáno 13.10.2020 13.10.2020 14:15
Dodávka učebních pomůcek pro zajištění distanční výuky
Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres česká Lípa, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2020 14.10.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30  ››