Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba vybrané veřejné zeleně ve městě Nový Bor
Město Nový Bor
nadlimitní Zadáno 28.02.2014 29.04.2014 13:00
TDS - Rekonstrukce středu města Nový Bor - 1. etapa
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.02.2014 25.02.2014 00:00
Technická pomoc ÚAP - 2014
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Objednáno 14.02.2014 18.02.2014 00:00
Rekonstrukce levostranného chodníku v ulici Husova v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.02.2014 26.02.2014 10:00
Nákup vybavení pro zlepšení služeb turistům ve Sklářském muzeu Nový Bor
Město Nový Bor
podlimitní Zadáno 31.01.2014 03.03.2014 13:00
Mandátní smlouvaDětská zahrada v přírodním stylu MŠ Klíček
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.12.2013 20.12.2013 14:00
Mandátní smlouva Dětská zahrada v přírodním stylu MŠ Kyička
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.12.2013 20.12.2013 14:00
Vzdělávací portál města Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.12.2013 20.12.2013 07:00
Mandátní smlouva Dětská zahrada v přírodním stylu MŠ Srdíčko
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.12.2013 20.12.2013 00:00
Mnadátní smlouva Dětská zahrada v přírodním stylu MŠ Pohádka
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.12.2013 20.12.2013 00:00
Vybavení počítačové učebny
Základní škola Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2013 20.12.2013 16:00
Vzdělávací portál města - eLearningové kurzy
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.12.2013 20.12.2013 00:00
Koupě smažící pánve a výdejní vany včetně gastronádob
Základní škola Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2013 18.12.2013 16:00
Snížení energetické náročnosti, HZ č.p. 812, Nový Bor - dokumentace pro provedení stavby
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.12.2013 05.12.2013 00:00
Myčka do školní jídelny
Základní škola U Lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2013 10.12.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016