Profil zadavatele: Město Nový Bor

  • Název: Město Nový Bor
  • IČO: 00260771
  • Adresa:
    nám. Míru 1
    47301 Nový Bor
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 345147
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-novy-bor

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna svítidel VO města Nový Bor, Nový Bor-Jih a Nový Bor-Sever
nadlimitní Příjem nabídek 20.02.2024 25.03.2024 10:00
Sociální zařízení a zázemí pro Lesní hřbitov, Nový Bor
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2024 07.03.2024 10:00
Přeložka kanalizace z areálu koupaliště Nový Bor v k. ú. Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.02.2024 21.02.2024 10:00
Rekonstrukce mostů a lávek Nový Bor, most ev.č. M – 10, Nábřežní ulice u č.p. 111
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.02.2024 21.02.2024 10:00
Multifunkční centrum při ZŠ Gen. Svobody, Nový Bor – Arnultovice
podlimitní Hodnocení 11.01.2024 14.02.2024 10:00
Výměna sedadel a koberce v Městském divadle Nový Bor
podlimitní Hodnocení 10.01.2024 22.02.2024 10:00
Dodávka rotační kartotéky do budovy B. Egermanna 1001, Nový Bor, včetně instalace a zaškolení obsluhy
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2023 20.11.2023 10:00
Kanalizace Nemocniční 456, Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2023 06.10.2023 10:00
Rámcová dohoda – Úklid komunikací ve správě města Nový Bor 2023 – 2027
nadlimitní Zadáno 22.05.2023 26.06.2023 10:00
Zajištění úklidu budov „A“ a „B“ Městského úřadu v Novém Boru a zajištění úklidu budovy Městské knihovny v Novém Boru
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2023 03.05.2023 10:00
Pořízení rezervačního a vyvolávacího systému pro Městský úřad Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2023 20.04.2023 10:00
Údržba vybrané veřejné zeleně ve městě Nový Bor 2023 - 2026
nadlimitní Zadáno 07.02.2023 13.03.2023 11:00
Cyklostezka Lípa – Bor na kole (úsek Nový Bor)
podlimitní Zadáno 06.01.2023 08.02.2023 11:00
Správa, opravy a údržba veřejného osvětlení ve městě Nový Bor
nadlimitní Zadáno 02.09.2022 14.10.2022 10:00
Zabezpečovací práce konstrukce krovu a stropu nad 2.n.p. v objektu Sokolovny T.G. Masaryka 283, Nový Bor – opakované řízení II
podlimitní Zadáno 27.07.2022 02.09.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››