Profil zadavatele: Město Nový Bor

  • Název: Město Nový Bor
  • IČO: 00260771
  • Adresa:
    nám. Míru 1
    47301 Nový Bor
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 345147
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-novy-bor

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sdružené služby dodávky zemního plynu prostřednictvím nákupu v aukci na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., 2023
podlimitní Zadáno 03.11.2022 03.11.2022 12:26
Sdružené služby dodávky elektrické energie prostřednictvím nákupu na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., 2023
nadlimitní Zadávání 31.10.2022 31.10.2022 13:11
Odstranění stavby zemědělské usedlosti č.p. 20 na pozemku st. 1 v k.ú. Bukovany u Nového Boru
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.09.2022 05.10.2022 11:00
Správa, opravy a údržba veřejného osvětlení ve městě Nový Bor
nadlimitní Hodnocení 02.09.2022 14.10.2022 10:00
Výměna svítidel VO města Nový Bor
podlimitní Hodnocení 01.09.2022 12.10.2022 11:00
Tisk a dodávka městského periodika „Novoborský měsíčník“
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.08.2022 18.08.2022 10:00
Zabezpečovací práce konstrukce krovu a stropu nad 2.n.p. v objektu Sokolovny T.G. Masaryka 283, Nový Bor – opakované řízení II
podlimitní Zadáno 27.07.2022 02.09.2022 10:00
Stavební úpravy MŠ Pohádka č.p. 382, Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2022 01.08.2022 10:00
Vypracování projektové dokumentace na víceúčelový bazén Nový Bor
podlimitní Zadáno 05.04.2022 28.04.2022 10:00
Předběžná tržní konzultace - Vypracování projektové dokumentace na víceúčelový bazén Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.03.2022 24.03.2022 12:00
Rekonstrukce hřiště ZŠ U Lesa
podlimitní Zadáno 28.02.2022 17.03.2022 10:00
Rekonstrukce elektroinstalace a výměna oken ZŠ Praktická Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2022 10.02.2022 10:00
Digitalizace a aktualizace digitálního povodňového plánu
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2021 14.06.2021 10:00
Rozšíření varovného protipovodňového opatření pro město Nový Bor
nadlimitní Zadáno 18.03.2021 26.04.2021 10:00
Oprava střešního pláště č. p. 1, nám. Míru Nový Bor
podlimitní Zadáno 10.02.2021 10.03.2021 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››