Profil zadavatele: Město Nový Bor

  • Název: Město Nový Bor
  • IČO: 00260771
  • Adresa:
    nám. Míru 1
    47301 Nový Bor
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 345147
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-novy-bor

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová dohoda – Úklid komunikací ve správě města Nový Bor 2023 – 2027
nadlimitní Příjem nabídek 22.05.2023 26.06.2023 10:00
Probírky v mladých lesních porostech
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.05.2023 01.06.2023 10:00
Zajištění úklidu budov „A“ a „B“ Městského úřadu v Novém Boru a zajištění úklidu budovy Městské knihovny v Novém Boru
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.04.2023 03.05.2023 10:00
Pořízení rezervačního a vyvolávacího systému pro Městský úřad Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.04.2023 20.04.2023 10:00
Údržba vybrané veřejné zeleně ve městě Nový Bor 2023 - 2026
nadlimitní Zadáno 07.02.2023 13.03.2023 11:00
Cyklostezka Lípa – Bor na kole (úsek Nový Bor)
podlimitní Zadáno 06.01.2023 08.02.2023 11:00
Správa, opravy a údržba veřejného osvětlení ve městě Nový Bor
nadlimitní Zadáno 02.09.2022 14.10.2022 10:00
Zabezpečovací práce konstrukce krovu a stropu nad 2.n.p. v objektu Sokolovny T.G. Masaryka 283, Nový Bor – opakované řízení II
podlimitní Zadáno 27.07.2022 02.09.2022 10:00
Předběžná tržní konzultace - Vypracování projektové dokumentace na víceúčelový bazén Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.03.2022 24.03.2022 12:00
Rekonstrukce hřiště ZŠ U Lesa
podlimitní Zadáno 28.02.2022 17.03.2022 10:00
Dodávka osobního automobilu pro Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2020 27.10.2020 13:00
Dodávka telekomunikačních služeb pro město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2020 04.03.2020 11:00
Rámcová dohoda na údržbu místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor
podlimitní Zadáno 14.01.2020 16.03.2020 10:00
Nakládání s komunálním odpadem pro město Nový Bor 2020 - 2024
nadlimitní Zadáno 17.07.2019 09.09.2019 10:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel města Nový Bor - dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 7720743118 pro pojištění odpovědnosti za škodu
podlimitní Zadáno 27.08.2018 03.09.2018 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››