Profil zadavatele: Město Nový Bor

  • Název: Město Nový Bor
  • IČO: 00260771
  • Adresa:
    nám. Míru 1
    47301 Nový Bor
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 345147
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-novy-bor

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel města Nový Bor - dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 7720743118 pro pojištění odpovědnosti za škodu
podlimitní Zadáno 27.08.2018 03.09.2018 15:00
Údržba vybrané veřejné zeleně ve městě Nový Bor
nadlimitní Zadáno 21.08.2018 24.09.2018 10:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel města Nový Bor - dodatek č. 10 k pojistné smlouvě číslo 7720743082 pro pojištění majetku
podlimitní Zadáno 23.07.2018 01.08.2018 14:00
Rekonstrukce 2 NP, střešního pláště a výměna výplní otvorů MŠ Kalinova 572 - opakované řízení
podlimitní Zadáno 13.07.2018 06.08.2018 10:00
Rámcová dohoda – Úklid komunikací ve správě města Nový Bor
nadlimitní Zadáno 29.05.2018 17.07.2018 10:00
TDS na opravu mostů M-01 Husova a M-02 Wolkerova
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2018 11.05.2018 10:00
TDS - Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ náměstí Míru Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2018 18.05.2018 08:30
Zajištění údržby a oprav veřejného a slavnostního osvětlení, světelného signalizačního zařízení na správním území Nový Bor
podlimitní Zadáno 24.04.2018 14.05.2018 10:00
Komplexní údržba lapolů 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2018 02.05.2018 14:00
Oprava havarijního stavu opěrné zdi v ulici Husova, Nový Bor
podlimitní Zadáno 10.04.2018 26.04.2018 10:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel města Nový Bor - dodatek č. 9 k pojistné smlouvě číslo 7720743082 pro pojištění majetku
podlimitní Zadáno 12.02.2018 23.02.2018 14:00
Hlavní mostní prohlídky v Novém Boru
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2018 08.02.2018 08:00
Vzdělávací portál města
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2017 20.12.2017 11:00
Dodávka ochranných pomůcek JSDH Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2017 01.12.2017 09:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel města Nový Bor - dodatek č. 7 k pojistné smlouvě číslo 7720743082 pro pojištění majetku
nadlimitní Zadáno 09.10.2017 16.10.2017 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10 20  ››