Profil zadavatele: Město Nový Bor

  • Název: Město Nový Bor
  • IČO: 00260771
  • Adresa:
    nám. Míru 1
    473 01 Nový Bor
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 345147
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-novy-bor

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba vybrané veřejné zeleně ve městě Nový Bor
nadlimitní Zadáno 21.08.2018 24.09.2018 10:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel města Nový Bor - dodatek č. 10 k pojistné smlouvě číslo 7720743082 pro pojištění majetku
podlimitní Zadáno 23.07.2018 01.08.2018 14:00
Rekonstrukce 2 NP, střešního pláště a výměna výplní otvorů MŠ Kalinova 572 - opakované řízení
podlimitní Zadáno 13.07.2018 06.08.2018 10:00
Demolice objektu Nemocniční
podlimitní Zadáno 05.06.2018 11.07.2018 10:00
Rámcová dohoda – Úklid komunikací ve správě města Nový Bor
nadlimitní Zadáno 29.05.2018 17.07.2018 10:00
Zateplení fasády v části objektu ZŠ U Lesa v Novém Boru II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2018 31.05.2018 09:30
TDS na opravu mostů M-01 Husova a M-02 Wolkerova
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2018 11.05.2018 10:00
TDS - Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ náměstí Míru Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2018 18.05.2018 08:30
TDS - Oprava havarijního stavu opěrné zdi v ulici Husova, Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2018 18.05.2018 08:30
Zajištění údržby a oprav veřejného a slavnostního osvětlení, světelného signalizačního zařízení na správním území Nový Bor
podlimitní Zadáno 24.04.2018 14.05.2018 10:00
Komplexní údržba lapolů 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2018 02.05.2018 14:00
Oprava havarijního stavu opěrné zdi v ulici Husova, Nový Bor
podlimitní Zadáno 10.04.2018 26.04.2018 10:00
TDS - Rekonstrukce podstávkového domu č.p. 106 - Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2018 25.04.2018 11:00
Výměna výplní otvorů nám. Míru 1 - Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2018 05.04.2018 11:00
Rekonstrukce elektroinstalace a otopné soustavy DDM Smetanka, Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2018 26.03.2018 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10 20  ››