Profil zadavatele: Město Nový Bor

  • Název: Město Nový Bor
  • IČO: 00260771
  • Adresa:
    nám. Míru 1
    47301 Nový Bor
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 345147
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-novy-bor

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sdružené služby dodávky elektrické energie prostřednictvím nákupu na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., 2021-2022
podlimitní Zadáno 13.10.2020 13.10.2020 14:15
Dodávka osobního automobilu pro Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2020 27.10.2020 13:00
Snížení energetické náročnosti objektu školní družiny č.p. 355, ZŠ Generála Svobody - Nový Bor - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2020 02.06.2020 10:00
Interiér a IT vybavení č.p. 106 Nový Bor
podlimitní Zadáno 13.05.2020 01.06.2020 11:00
Dodávka telekomunikačních služeb pro město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2020 04.03.2020 11:00
Víceúčelové sportovní hřiště při ZŠ náměstí Míru Nový Bor – 3. opakované řízení
podlimitní Zadáno 29.01.2020 17.02.2020 10:00
Rámcová dohoda na údržbu místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor
podlimitní Zadáno 14.01.2020 16.03.2020 10:00
PD - cyklostezka "Lípa - Bor na kole"
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2019 16.10.2019 11:00
Tisk a dodávka městského periodika "Novoborský měsíčník"
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2019 12.08.2019 11:00
Nakládání s komunálním odpadem pro město Nový Bor 2020 - 2024
nadlimitní Zadáno 17.07.2019 09.09.2019 10:00
Oprava fasády - MŠ Kalinova Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2019 28.06.2019 11:00
TDS - Rekonstrukce podstávkového domu č.p. 106 Nový Bor - opakované řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2019 29.03.2019 10:00
Rekonstrukce podstávkového domu č.p. 106 Nový Bor - II. opakované řízení
podlimitní Zadáno 06.02.2019 28.02.2019 10:00
Sdružený nákup zemního plynu pro město Nový Bor na roky 2019 a 2020
nadlimitní Zadáno 11.09.2018 12.10.2018 10:00
Sdružený nákup elektrické energie pro město Nový Bor, jeho příspěvkové organizace a jím zřízené obchodní společnosti
podlimitní Zadáno 31.08.2018 18.09.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 10 20  ››