Profil zadavatele: Město Nový Bor

  • Název: Město Nový Bor
  • IČO: 00260771
  • Adresa:
    nám. Míru 1
    473 01 Nový Bor
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 345147
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-novy-bor

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
TDS pro stavbu Rekonsttrukce nám. Míru II.etapa
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.06.2015 04.06.2015 11:00
TDS chodník Gen. Svobody
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.06.2015 03.06.2015 10:00
Oprava SKATEPARKU - Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2015 20.05.2015 11:00
VZMR Parkovací plochy v ul. B. Egermanna
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2015 19.05.2015 13:00
PD a IČ pro povolení stavby "Chodník Pihel horní část obce"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.04.2015 22.04.2015 10:00
Architektonická studie Rekonstrukce III. etapy středu města Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.04.2015 14.04.2015 08:00
Příkazní smlouva Dětská zahrada v přírodním stylu MŠ Klíček II. část
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.04.2015 14.04.2015 00:00
PD DUR a SP bezbariérové upravy chodníku ul. Sloupská
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.04.2015 01.04.2015 11:00
PDPS RPS sídliště Rumburských hrdinů III. etapa
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.03.2015 27.03.2015 00:00
Konsolidace IT infrastruktury a nové služby TC ORP Nový Bor
nadlimitní Zadáno 19.03.2015 06.05.2015 13:00
DDM Smetanova - úprava půdního prostoru
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.03.2015 02.03.2015 13:00
Obnova střešního pláště na měšťanském domě č. p. 45, Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2015 04.03.2015 10:30
Příkazní smlouva - VZ chodník gen. Svobody Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.02.2015 23.02.2015 11:00
Příkazní smlouva zastoupení zadavatele Rekonstrukce středu města II. etapa
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.02.2015 23.02.2015 00:00
Tábor OSVZ
VZ malého rozsahu Objednáno 12.02.2015 16.02.2015 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016