Profil zadavatele: Město Nový Bor

  • Název: Město Nový Bor
  • IČO: 00260771
  • Adresa:
    nám. Míru 1
    47301 Nový Bor
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 345147
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-novy-bor

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování „Projektu regenerace sídliště Husova – Jiráskova Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2016 17.06.2016 10:00
Nákup služebního vozidla a odprodej starého vozidla
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2016 08.06.2016 11:00
Údržba odlučovačů ropných látek
VZ malého rozsahu Objednáno 30.05.2016 30.05.2016 10:00
Zahájení výpůjček e-knih v Novém Boru
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2016 10.06.2016 10:00
Sdružený nákup zemního plynu pro město Nový Bor na rok 2017 a 2018
nadlimitní Zadáno 19.05.2016 11.07.2016 13:00
PD – cyklostezka propojení sídliště Rumburských hrdinů a cyklooválu Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2016 31.05.2016 11:30
Přemístění SSZ u přechodu na nám. Míru mezi čp. 61 a radnicí
VZ malého rozsahu Objednáno 10.05.2016 11.05.2016 13:00
Sdružený nákup elektrické energie pro město Nový Bor, jeho příspěvkové organizace a jím zřízené obchodní společnosti
podlimitní Zadáno 10.05.2016 25.05.2016 10:00
TDS - Přístavba a stavební úpravy obřadní síně na Lesním hřbitově v Novém Boru
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2016 09.05.2016 15:30
Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2016 - 2018
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.04.2016 28.04.2016 11:00
Příkazní smlouva AD smuteční síň
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.04.2016 27.04.2016 00:00
Rekonstrukce střešního pláště a výměna výplní otvorů ZUŠ Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2016 06.05.2016 10:00
Nákup svítidel na nasvícení přechodů a veřejné osvětlení v ul. B. Egermanna
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2016 11.04.2016 11:00
Nákup a instalace herního prvku na dětském hřišti na sídlišti RH
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2016 01.04.2016 10:00
Instalace TRBOnet Enterprise (obsluha radiostanic GPS)
VZ malého rozsahu Objednáno 22.03.2016 22.03.2016 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  3 4 5 6 7 8 9 10 11 20  ››