Profil zadavatele: Město Nový Bor

  • Název: Město Nový Bor
  • IČO: 00260771
  • Adresa:
    nám. Míru 1
    47301 Nový Bor
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 345147
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-novy-bor

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kanalizační stoka v ul. B. Egermanna, Nový Bor - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2016 16.03.2016 11:30
Nákup pohoných hmot pro JSDH
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2016 29.02.2016 11:00
Dodávka telekomunikačních služeb Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2016 03.03.2016 12:30
Tábor OSVZ 2016
VZ malého rozsahu Objednáno 13.01.2016 21.06.2016 00:00
Vypracování plánu odpadového hospodářství města Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2016 20.01.2016 10:00
PDPS chodník Sloupská
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.12.2015 21.12.2015 15:00
Spolupráce k veřejným zakázkám - konzultace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.12.2015 21.12.2015 15:00
Příkazní smlouva Rekonstrukce a dostavba smuteční síně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.12.2015 17.12.2015 10:00
Příkazní smlouva Rekonstrukce středu města III. etapa
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.12.2015 17.12.2015 10:00
Příkazní smlouva sdružené dodávky elektrické energie
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.12.2015 17.12.2015 10:00
Příkazní smlouva sdružené dodávky zemního plynu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.12.2015 17.12.2015 10:00
Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 30.11.2015 01.12.2015 10:00
oprava cesty k lávce přes I/9
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2015 23.11.2015 11:00
Stavební úpravy podkroví dílen č.p. 104, ZŠ praktická, nám. Míru, Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2015 07.12.2015 11:30
Rámcová smlouva s více uchazeči na údržbu místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor
podlimitní Zadáno 17.11.2015 11.01.2016 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016