Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zahájení výpůjček e-knih v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2016 10.06.2016 10:00
Sdružený nákup zemního plynu pro město Nový Bor na rok 2017 a 2018
Město Nový Bor
nadlimitní Zadáno 19.05.2016 11.07.2016 13:00
PD – cyklostezka propojení sídliště Rumburských hrdinů a cyklooválu Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2016 31.05.2016 11:30
Přemístění SSZ u přechodu na nám. Míru mezi čp. 61 a radnicí
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Objednáno 10.05.2016 11.05.2016 13:00
Sdružený nákup elektrické energie pro město Nový Bor, jeho příspěvkové organizace a jím zřízené obchodní společnosti
Město Nový Bor
podlimitní Zadáno 10.05.2016 25.05.2016 10:00
TDS - Přístavba a stavební úpravy obřadní síně na Lesním hřbitově v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2016 09.05.2016 15:30
Dodávka a montáž gastrozařízení pro školní jídelnu - výdejnu ZŠ Arnultovice
Základní škola Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2016 13.05.2016 10:00
Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2016 - 2018
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.04.2016 28.04.2016 11:00
Příkazní smlouva AD smuteční síň
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.04.2016 27.04.2016 00:00
Rekonstrukce střešního pláště a výměna výplní otvorů ZUŠ Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2016 06.05.2016 10:00
Nákup svítidel na nasvícení přechodů a veřejné osvětlení v ul. B. Egermanna
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2016 11.04.2016 11:00
Nákup a instalace herního prvku na dětském hřišti na sídlišti RH
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2016 01.04.2016 10:00
Instalace TRBOnet Enterprise (obsluha radiostanic GPS)
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Objednáno 22.03.2016 22.03.2016 13:00
Oprava terasy objektu Žižkova 159 v Novém Boru
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2016 24.03.2016 08:00
Výměna zvonkových tabel a domácích telefonů v bytovém objektu T.G. Masaryka 822 až 826 v Novém Boru
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2016 24.03.2016 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016