Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
TDS na akce - RS Nový Bor, sídliště Husova - Jiráskova - 1.etapa, Oprava povrchu ul. Sklářská včetně odvodnění - Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2017 12.06.2017 11:30
VO pod Borským vrchem
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Objednáno 11.05.2017 15.05.2017 11:00
Oprava střechy bytového objektu Husova 540, Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2017 17.05.2017 05:00
Výměna oken tělocvičny ZŠ Arnultovice Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2017 17.05.2017 09:00
Osobní automobil pro městskou policii
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2017 05.04.2017 12:00
Dodávka markýzy s instalací pro MŠ Klíček Svojsíkova ul., Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2017 03.04.2017 12:00
Oprava střechy bytového objektu Husova 540, Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zrušeno 20.03.2017 29.03.2017 09:00
Oprava havarijního stavu střechy Městského kina Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2017 20.03.2017 09:00
Výkon TDS při provedení díla : Oprava střechy bytového objektu Rumburský hrdinů č.p. 819,820,821, Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2017 20.03.2017 11:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel města Nový Bor - dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720743118 pro pojištění odpovědnosti za škodu
Město Nový Bor
podlimitní Zadáno 13.03.2017 20.03.2017 15:00
Stavební úpravy kotelny na pozemcích 1056/2 a 1056/3 Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2017 15.03.2017 09:30
Komplexní údržba lapolů 2017
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2017 01.03.2017 09:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel města Nový Bor - dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 7720743118 pro pojištění odpovědnosti za škodu
Město Nový Bor
podlimitní Zadáno 01.02.2017 06.02.2017 15:00
Pořízení multifunkčních tiskáren
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2016 24.11.2016 11:30
Katalog Mezinárodního sklářského sympozia IGS 2015
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2016 14.11.2016 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016