Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Opravy výtluků komunikací
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Objednáno 20.06.2016 20.06.2016 10:00
PD - Rekonstrukce historického středu města Nový Bor - III. etapa
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2016 30.06.2016 11:30
Organizační, technické a programové zajištění městských slavností
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.06.2016 08.06.2016 15:00
Zpracování „Projektu regenerace sídliště Husova – Jiráskova Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2016 17.06.2016 10:00
Výměna oken v areálu ZŠ nám. Míru 128 Nový Bor, objekt MŠ Motýlek
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2016 14.06.2016 08:00
Výměna oken v objektu B. Egermanna č.p. 76 v Novém Boru
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2016 14.06.2016 07:30
Výměna osobního výtahu v ZŠ nám. Míru 128, Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2016 14.06.2016 08:00
Nákup služebního vozidla a odprodej starého vozidla
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2016 08.06.2016 11:00
Údržba odlučovačů ropných látek
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Objednáno 30.05.2016 30.05.2016 10:00
Sdružený nákup zemního plynu pro město Nový Bor na rok 2017 a 2018
Město Nový Bor
nadlimitní Zadáno 19.05.2016 11.07.2016 13:00
PD – cyklostezka propojení sídliště Rumburských hrdinů a cyklooválu Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2016 31.05.2016 11:30
Přemístění SSZ u přechodu na nám. Míru mezi čp. 61 a radnicí
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Objednáno 10.05.2016 11.05.2016 13:00
Sdružený nákup elektrické energie pro město Nový Bor, jeho příspěvkové organizace a jím zřízené obchodní společnosti
Město Nový Bor
podlimitní Zadáno 10.05.2016 25.05.2016 10:00
TDS - Přístavba a stavební úpravy obřadní síně na Lesním hřbitově v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2016 09.05.2016 15:30
Dodávka a montáž gastrozařízení pro školní jídelnu - výdejnu ZŠ Arnultovice
Základní škola Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2016 13.05.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016