Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sdružené služby dodávky zemního plynu prostřednictvím nákupu v aukci na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., 2023
Město Nový Bor
podlimitní Zadáno 03.11.2022 03.11.2022 12:26
Sdružené služby dodávky elektrické energie prostřednictvím nákupu na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., 2023
Město Nový Bor
nadlimitní Zadávání 31.10.2022 31.10.2022 13:11
Odstranění stavby zemědělské usedlosti č.p. 20 na pozemku st. 1 v k.ú. Bukovany u Nového Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.09.2022 05.10.2022 11:00
Správa, opravy a údržba veřejného osvětlení ve městě Nový Bor
Město Nový Bor
nadlimitní Hodnocení 02.09.2022 14.10.2022 10:00
Výměna svítidel VO města Nový Bor
Město Nový Bor
podlimitní Hodnocení 01.09.2022 12.10.2022 11:00
Tisk a dodávka městského periodika „Novoborský měsíčník“
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.08.2022 18.08.2022 10:00
Zabezpečovací práce konstrukce krovu a stropu nad 2.n.p. v objektu Sokolovny T.G. Masaryka 283, Nový Bor – opakované řízení II
Město Nový Bor
podlimitní Zadáno 27.07.2022 02.09.2022 10:00
Stavební úpravy MŠ Pohádka č.p. 382, Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2022 01.08.2022 10:00
Výměna osobních výtahů v bytovém domě Rumburských hrdinů 819, 820, Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2022 08.07.2022 10:00
Vypracování projektové dokumentace na víceúčelový bazén Nový Bor
Město Nový Bor
podlimitní Zadáno 05.04.2022 28.04.2022 10:00
Předběžná tržní konzultace - Vypracování projektové dokumentace na víceúčelový bazén Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.03.2022 24.03.2022 12:00
Rekonstrukce hřiště ZŠ U Lesa
Město Nový Bor
podlimitní Zadáno 28.02.2022 17.03.2022 10:00
Dodávka osobního automobilu pro potřeby DDM Smetanka
Dům dětí a mládeže "Smetanka" Nový Bor, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2022 04.03.2022 11:00
Rekonstrukce elektroinstalace a výměna oken ZŠ Praktická Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2022 10.02.2022 10:00
Digitalizace a aktualizace digitálního povodňového plánu
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2021 14.06.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30  ››