Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úpravy PD dílčí rekonstrukce MŠ Pohádka, Nový Bor - Arnultovice
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Objednáno 16.06.2014 16.06.2014 11:00
Enviromentální vzdělávání předškolních dětí v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2014 30.06.2014 09:00
Dodávka samonabíjecích zbraní pro MP
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.06.2014 08.06.2014 00:00
Modernizace zdroje vytápění na zemní plyn, budova "B" MěÚ Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2014 18.06.2014 10:00
Oprava pomníku obětem l. sv. války na Lesním hřbitově v Novém Boru, 2. etapa-obnova opěrné zdi se dvěma podstavci na věčný oheň
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2014 16.06.2014 10:00
Organizačně-technické zajištění akcí Meet Czech Design a Sklářských slavností 2014
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Objednáno 02.06.2014 02.06.2014 13:00
Oprava hydroizolace proti spodní vodě v části domu DPS - B , S. Čecha 830, Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2014 30.05.2014 10:00
Oprava povrchu komunikace v ul. Ke Koupališti od č.p. 1319 po č.p. 1390
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2014 15.05.2014 08:00
Parkování v ulici Boženy Němcové - Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 14.05.2014 21.05.2014 10:00
Rekonstrukce vzduchotechniky v pavilonu školní kuchyně se stravovnou, ZŠ nám. Míru, Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2014 27.05.2014 13:00
Úpravy PD rekonstrukce středu města Nový Bor - I. etapa
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.05.2014 13.05.2014 00:00
Zajištění údržby a oprav veřejného a slavnostního osvětlení, světelných dopravních značek na správním území Nového Boru
Město Nový Bor
podlimitní Zadáno 09.05.2014 16.09.2014 17:00
PD ÚR SP chodník Sloupská
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.05.2014 06.05.2014 00:00
Oprava nadstřešní části vzduchotechniky na objektu ubytovny Severní 755 v Novém Boru
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2014 16.05.2014 00:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel města Nový Bor - dodatek č. 3 k pojistné smlouvě číslo 7720743082 pro pojištění majetku
Město Nový Bor
podlimitní Zadáno 30.04.2014 01.05.2014 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016