Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel města Nový Bor - dodatek č. 3 k pojistné smlouvě číslo 7720743082 pro pojištění majetku
Město Nový Bor
podlimitní Zadáno 30.04.2014 01.05.2014 14:00
Nátěr lávky přes I/9
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2014 01.05.2014 08:00
Údržba místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor
Město Nový Bor
podlimitní Zadáno 30.04.2014 15.07.2014 10:00
Oprava povrchu komunikace od tržnice po ulici Purkyňova
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2014 28.04.2014 09:00
Sdružený nákup elektrické energie pro město Nový Bor na rok 2015 a 2016
Město Nový Bor
podlimitní Zadáno 23.04.2014 12.05.2014 13:00
Sdružený nákup zemního plynu pro město Nový Bor na rok 2015 a 2016
Město Nový Bor
nadlimitní Zadáno 23.04.2014 10.06.2014 13:00
Úklid komunikací ve správě města Nový Bor
Město Nový Bor
nadlimitní Zadáno 19.04.2014 16.06.2014 11:00
Studie proveditelnosti k výzvě č. 22 v rámci IOP
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.04.2014 17.04.2014 00:00
Dodávka nadkrokevní tepelné izolace BramacTeherm Kompakt na objektu č.p. 822,823,824,825,826 v Novém Boru v celkovém množství 348 m2.
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2014 14.04.2014 09:00
Zastavovací studie Podskalská
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Objednáno 14.04.2014 14.04.2014 11:00
Oprava a nátěr fasády pro zamezení růstu plísní a mechů a objektu DPS - A, B. Egermanna 950, Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2014 28.04.2014 11:00
Oprava svislé hydroizolace v zadní části objektu ubytovny Severní 755, Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2014 15.04.2014 16:00
Aktualizace plánu Programu regenerace MPZ Nový Bor 2015-2020
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Objednáno 25.03.2014 25.03.2014 13:00
Nakládání s komunálním odpadem pro město Nový Bor
Město Nový Bor
nadlimitní Zadáno 18.03.2014 05.05.2014 13:00
Oprava povrchu chodníku s ul. Sloupská, Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2014 28.02.2014 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016