Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Studie proveditelnosti k výzvě č. 22 v rámci IOP
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.04.2014 17.04.2014 00:00
Dodávka nadkrokevní tepelné izolace BramacTeherm Kompakt na objektu č.p. 822,823,824,825,826 v Novém Boru v celkovém množství 348 m2.
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2014 14.04.2014 09:00
Zastavovací studie Podskalská
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Objednáno 14.04.2014 14.04.2014 11:00
Oprava a nátěr fasády pro zamezení růstu plísní a mechů a objektu DPS - A, B. Egermanna 950, Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2014 28.04.2014 11:00
Oprava svislé hydroizolace v zadní části objektu ubytovny Severní 755, Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2014 15.04.2014 16:00
Aktualizace plánu Programu regenerace MPZ Nový Bor 2015-2020
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Objednáno 25.03.2014 25.03.2014 13:00
Nakládání s komunálním odpadem pro město Nový Bor
Město Nový Bor
nadlimitní Zadáno 18.03.2014 05.05.2014 13:00
Oprava povrchu chodníku s ul. Sloupská, Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2014 28.02.2014 09:00
Údržba vybrané veřejné zeleně ve městě Nový Bor
Město Nový Bor
nadlimitní Zadáno 28.02.2014 29.04.2014 13:00
TDS - Rekonstrukce středu města Nový Bor - 1. etapa
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.02.2014 25.02.2014 00:00
Technická pomoc ÚAP - 2014
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Objednáno 14.02.2014 18.02.2014 00:00
Rekonstrukce levostranného chodníku v ulici Husova v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.02.2014 26.02.2014 10:00
Nákup vybavení pro zlepšení služeb turistům ve Sklářském muzeu Nový Bor
Město Nový Bor
podlimitní Zadáno 31.01.2014 03.03.2014 13:00
Mandátní smlouvaDětská zahrada v přírodním stylu MŠ Klíček
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.12.2013 20.12.2013 14:00
Mandátní smlouva Dětská zahrada v přírodním stylu MŠ Kyička
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.12.2013 20.12.2013 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016