Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kamerový bod nám. Míru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Objednáno 11.11.2014 12.11.2014 00:00
PDPS rekonstrukce smuteční síně Lesní hřbitov
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.11.2014 07.11.2014 00:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel města Nový Bor - dodatek č. 4 k pojistné smlouvě číslo 7720743082 pro pojištění majetku
Město Nový Bor
podlimitní Zadáno 03.11.2014 07.11.2014 14:00
PDPPS chodník gen. Svobody
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.10.2014 13.10.2014 00:00
PDPS Chodník gen. Svobody NB
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.10.2014 13.10.2014 00:00
Údržba, instalace a likvidace vánoční výzdoby města Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Objednáno 09.10.2014 09.10.2014 13:00
PD Opěrná zeď ulice Husova NB
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.10.2014 02.10.2014 00:00
Zajištění veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata na území města Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2014 01.10.2014 13:00
Zajištění úklidu budov "A" a "B" Městského úřadu v Novém Boru a zajištění úklidu budovy Městské knihovny v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.09.2014 03.10.2014 10:00
Odvodnění JZ stěny objektu MěÚ a SZ stěny objektu Sklářského muzea
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.09.2014 16.09.2014 07:00
Dodávka a výměna oken - Severní 755, Nový bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2014 23.09.2014 15:00
Koordinace žádosti o dotaci z Fondů EHP - Program CZ06
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Objednáno 03.09.2014 03.09.2014 13:00
Zajištění verinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata (kočky) odchycená na území města Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2014 01.09.2014 14:00
Stavební opravy a úpravy II. N.P. - Wolkerova 446 a 346, Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2014 08.09.2014 16:00
Oprava povrchu komunikace v ul. Zátiší a Úvoz, Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2014 21.08.2014 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016