Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zálohovací software
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.12.2014 03.12.2014 00:00
GINIS - serverové licence
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.12.2014 02.12.2014 00:00
Objednávka vánoční výzdoby
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Objednáno 02.12.2014 02.12.2014 13:00
Dodávka a montáž pilíře nepřímého měření a zásuvkového rozvaděče na nám. Míru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Objednáno 19.11.2014 19.11.2014 12:00
Dotisk knihy Dějiny Nového Boru, 1. díl
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Objednáno 19.11.2014 19.11.2014 13:00
Rekonstrukce nám. Míru Nový Bor - I. etapa - staveb. práce na VŘ
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Objednáno 18.11.2014 18.11.2014 12:00
Nákup notebooků
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2014 12.11.2014 16:00
Kamerový bod nám. Míru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Objednáno 11.11.2014 12.11.2014 00:00
PDPS rekonstrukce smuteční síně Lesní hřbitov
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.11.2014 07.11.2014 00:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel města Nový Bor - dodatek č. 4 k pojistné smlouvě číslo 7720743082 pro pojištění majetku
Město Nový Bor
podlimitní Zadáno 03.11.2014 07.11.2014 14:00
PDPPS chodník gen. Svobody
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.10.2014 13.10.2014 00:00
PDPS Chodník gen. Svobody NB
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.10.2014 13.10.2014 00:00
Údržba, instalace a likvidace vánoční výzdoby města Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Objednáno 09.10.2014 09.10.2014 13:00
PD Opěrná zeď ulice Husova NB
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.10.2014 02.10.2014 00:00
Zajištění veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata na území města Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2014 01.10.2014 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016