Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PD zaměření současného stavu objektu městského kina, ul. Smetanova
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Objednáno 04.09.2015 04.09.2015 09:00
Oprava střechy pavilonu ŠD Arnultovice
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2015 11.09.2015 08:00
Zajištění veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2015 05.08.2015 09:00
Natěračské a malířské práce ZŠ nám. Míru Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2015 14.08.2015 08:00
Rekonstrukce VZT v 1. PP ve školní kuchyni ZŠ nám. Míru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Objednáno 17.07.2015 17.07.2015 09:00
Frézování komunikace B. Egermanna
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2015 15.07.2015 10:00
Stavební opravy brány a plotu MŠ Pohádka
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2015 03.08.2015 08:00
Oprava střešního pláště bytového domu Janov 114, Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2015 10.07.2015 09:00
Enviromentální vzdělávání předškolních dětí v Novém Boru - Klíček
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2015 09.07.2015 10:00
Doplnění, oprava AB krytu podél chodníku v ul. Skalická
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.06.2015 24.06.2015 14:00
Výměna oken v objektu Rumburských hrdinů č.p. 819, 820, 821 v Novém Boru
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2015 24.06.2015 10:00
Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému Nový Bor - 2015
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2015 30.06.2015 14:00
ZAV na stavbě "Rekonstrukce středu města Nový Bor - II. etapa"
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.06.2015 15.06.2015 12:00
Malířské a natěračské práce MŠ Srdíčko
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2015 01.07.2015 07:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel města Nový Bor - dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 7720743118 pro pojištění odpovědnosti za škodu
Město Nový Bor
podlimitní Zadáno 08.06.2015 15.06.2015 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016