Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vzdělávací portál města Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.12.2013 20.12.2013 07:00
Mandátní smlouva Dětská zahrada v přírodním stylu MŠ Srdíčko
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.12.2013 20.12.2013 00:00
Mnadátní smlouva Dětská zahrada v přírodním stylu MŠ Pohádka
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.12.2013 20.12.2013 00:00
Vybavení počítačové učebny
Základní škola Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2013 20.12.2013 16:00
Vzdělávací portál města - eLearningové kurzy
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.12.2013 20.12.2013 00:00
Koupě smažící pánve a výdejní vany včetně gastronádob
Základní škola Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2013 18.12.2013 16:00
Snížení energetické náročnosti, HZ č.p. 812, Nový Bor - dokumentace pro provedení stavby
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.12.2013 05.12.2013 00:00
Myčka do školní jídelny
Základní škola U Lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2013 10.12.2013 00:00
Chodník a přechod pro chodce v ulici Skalická
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2013 11.12.2013 11:00
Tisk a dodávky knihy Dějiny Nového Boru 3. díl
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2013 15.11.2013 14:00
Výstavba příček s dveřmi k rozdělení požárních úseků na ubytovně Severní 755 v Novém Boru
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2013 27.11.2013 11:00
Nákup zemního plynu pro město Nový Bor na rok 2014
Město Nový Bor
podlimitní Zadáno 25.10.2013 11.11.2013 13:00
BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY – MĚSTSKÁ KNIHOVNA, B. Egermanna 76, Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.10.2013 10.10.2013 12:00
Oprava propustku v ul. Lesní čtvrť
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2013 11.10.2013 11:30
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel města Nový Bor - dodatek č. 2 k pojistné smlouvě číslo 7720743082 pro pojištění majetku
Město Nový Bor
podlimitní Zadáno 27.09.2013 30.09.2013 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016