Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování bezpečnostní služby v objektu ubytovny Křižíkova 850 a objektu holobytů Křižíkova 933, Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2013 17.07.2013 11:00
Oprava fasády v zadní části domu Purkyňova 227, Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2013 02.07.2013 00:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel města Nový Bor - dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720743118 pro pojištění odpovědnosti za škodu
Město Nový Bor
podlimitní Zadáno 03.06.2013 10.06.2013 14:00
Multimediální vybavení dvou učeben
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2013 03.06.2013 09:00
Oprava střešního pláště objektu obřadní síně na lesním hřbitově v Novém Boru
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2013 10.06.2013 14:00
Oprava střešního pláště budovy autobusového nádraží v Novém Boru
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2013 17.07.2013 00:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel města Nový Bor – dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 5609077992 na havarijní pojištění vozidel – PARTNER H58
Město Nový Bor
podlimitní Zadáno 27.05.2013 30.05.2013 08:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel města Nový Bor – dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 772 0743082 pro pojištění majetku
Město Nový Bor
podlimitní Zadáno 27.05.2013 30.05.2013 08:00
Restaurování pomníků obětem I. světové války - Lesní hřbitov – Nový Bor a Nový Bor – Arnultovice a restaurování pomníku obětem nacismu v Janově
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.05.2013 12.06.2013 11:30
Stavební úpravy a restaurátorské práce hrobky rodiny Franze Ladische a hrobky rodiny Hantich v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.05.2013 12.06.2013 11:30
Obnova oken na bytovém domě č.p. 43, Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2013 17.05.2013 11:00
Oprava krovu na domě č. p. 45, T.G.Masaryka, Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2013 03.05.2013 11:00
Výměna oken v části objektu ZŠ U Lesa Nový Bor I. etapa
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2013 09.05.2013 11:30
Výměna oken v části přístavby objektu ZŠ náměstí Míru Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2013 09.05.2013 11:30
TDS - Oprava střechy bytového objektu T.G.M. č.p. 822 - 826 v Novém Boru
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2013 06.05.2013 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016