Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka a montáž zahradního domku v MŠ Palackého
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.08.2013 24.08.2013 00:00
Oprava objektu v letním kině, ul. Wolkerova 793, Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2013 06.09.2013 11:30
Zajištění úklidu budov "A" a "B" Městského úřadu v Novém Boru a zajištění úklidu budovy městské knihovny v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.08.2013 22.08.2013 10:00
Oprava kanalizační přípojky z objektu č.p. 262, ul.B. Egermanna, Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2013 23.08.2013 07:00
Provedení nové elektroinstalace v bytě, Wolkerova 793, Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2013 15.08.2013 11:30
Zednické práce v bytě - areál letního kina, Wolkerova 793, N. Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2013 16.08.2013 13:00
Oprava a nátěr fasády na objektu DPS - B, Svatopluka Čecha 830, Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2013 23.07.2013 11:00
Oprava povrchu komunikace Sklářská od ul. Dvořákova po ul. Černá
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2013 17.07.2013 11:30
Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému Nový Bor - 2013
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2013 05.08.2013 11:30
Sdružené dodávky elektrické energie pro centrálního zadavatele Město Nový Bor
Město Nový Bor
podlimitní Zadáno 11.07.2013 29.07.2013 13:00
Poskytování bezpečnostní služby v objektu ubytovny Křižíkova 850 a objektu holobytů Křižíkova 933, Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2013 17.07.2013 11:00
Oprava fasády v zadní části domu Purkyňova 227, Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2013 02.07.2013 00:00
Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel města Nový Bor - dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720743118 pro pojištění odpovědnosti za škodu
Město Nový Bor
podlimitní Zadáno 03.06.2013 10.06.2013 14:00
Multimediální vybavení dvou učeben
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2013 03.06.2013 09:00
Oprava střešního pláště objektu obřadní síně na lesním hřbitově v Novém Boru
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2013 10.06.2013 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016