Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření varovného protipovodňového opatření pro město Nový Bor
Město Nový Bor
nadlimitní Zadáno 18.03.2021 26.04.2021 10:00
Oprava střešního pláště č. p. 1, nám. Míru Nový Bor
Město Nový Bor
podlimitní Zadáno 10.02.2021 10.03.2021 11:00
Zajištění úklidu budov „A“ a „B“ Městského úřadu v Novém Boru a zajištění úklidu budovy Městské knihovny v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2021 24.02.2021 15:00
Počítačové vybavení pro zajištění distanční výuky
Základní škola U Lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.11.2020 18.11.2020 12:00
Oprava zateplení fasády, Nový Bor BD ul. T. G. Masaryka č.p. 822,823,824,825,826
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
podlimitní Zadáno 19.10.2020 09.11.2020 10:00
Sdružené služby dodávky zemního plynu prostřednictvím nákupu v aukci na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., 2021-2022
Město Nový Bor
podlimitní Zadáno 13.10.2020 13.10.2020 14:35
Sdružené služby dodávky elektrické energie prostřednictvím nákupu na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., 2021-2022
Město Nový Bor
podlimitní Zadáno 13.10.2020 13.10.2020 14:15
Dodávka učebních pomůcek pro zajištění distanční výuky
Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres česká Lípa, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2020 14.10.2020 10:00
Dodávka osobního automobilu pro Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2020 27.10.2020 13:00
NOBYS s.r.o. stavební úpravy č.p. 227 se změnou užívání Purkyňova ul. Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2020 15.06.2020 09:00
Snížení energetické náročnosti objektu školní družiny č.p. 355, ZŠ Generála Svobody - Nový Bor - opakované řízení
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2020 02.06.2020 10:00
Dodávka telekomunikačních služeb pro město Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2020 04.03.2020 11:00
Rámcová dohoda na údržbu místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor
Město Nový Bor
podlimitní Zadáno 14.01.2020 16.03.2020 10:00
Dodávka 30 ks žákovských dotykových zařízení
Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres česká Lípa, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2019 05.12.2019 10:00
PD - cyklostezka "Lípa - Bor na kole"
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2019 16.10.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016