Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup nábytku ZŠ u Lesa
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.09.2012 20.09.2012 14:00
Oprava komunikace Křižíkova, Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2012 26.09.2012 11:30
Oprava místní komunikace Nemocniční, Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2012 12.09.2012 11:30
DDM Smetanova - rekonstrukce ZTI
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2012 19.09.2012 11:30
Rekonstrukce oplocení - MŠ Žižkova 382, Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2012 19.09.2012 11:30
Ustájení a zajištění veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2012 03.09.2012 08:00
Propojení AIS GINIS s ISZR
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Objednáno 16.08.2012 20.08.2012 00:00
Multifunkční kopírka
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Objednáno 14.08.2012 20.08.2012 00:00
Výroba, tisk a dodávka "Katalog mezinárodního sklářského sympozia IGS 2012"
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2012 21.08.2012 11:00
Oprava povrchu komunikace na tržnici v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2012 17.08.2012 00:00
Oprava chodníků v ulici Na Výsluní - Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2012 17.08.2012 11:30
Oprava vsakování odpadních vod z ČOV, Janov 114
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2012 25.06.2012 08:00
Rekonstrukce opěrné zdi a pódia-Letní kino
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2012 10.08.2012 16:00
Malování ZŠ u Lesa
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2012 03.07.2012 08:00
Sdružený nákup energií pro město Nový Bor a jím založené či zřízené organizace
Město Nový Bor
nadlimitní Zadáno 17.07.2012 03.09.2012 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016