Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce podlahy ZŠ uLesa
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2012 16.07.2012 09:00
Oprava střechy ZŠ nám.Míru,budova C
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2012 24.07.2012 09:00
Malířské a natěračské práce ZŠ nám.Míru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2012 28.06.2012 00:00
Malířské a natěračské práce ZŠ praktická
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2012 28.06.2012 00:00
Oprava chodníku Rumburských hrdinů
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2012 20.06.2012 00:00
Obnova střešního pláště na měšťanském domě č.p. 46, ul. T.G.Masaryka, Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2012 11.04.2011 14:00
Rekonstrukce podlahy Městská knihovna
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2012 28.05.2012 00:00
oprava roubených stěn v 1. patře objektu č.p. 46, T.G. Masaryka, Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2012 22.05.2012 13:00
Rekonstrukce pracoviště odboru dopravy MěÚ Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2012 25.05.2012 11:30
Rekonstrukce vytápění objektu ZŠ Arnultovice, Nový Bor.
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2012 25.05.2012 11:30
Zhotovení pochozích lávek na měšťanském domě č.p.45 v ul. T.G.Masaryka, Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2012 09.05.2012 11:00
Zhotovení PD na opravu střechy objektu T.G.M. č.p. 822,823,824,825,826
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2012 20.04.2012 00:00
Oprava cesty v Bukovanech
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2012 03.04.2012 11:30
Oprava cesty v Chomoutech
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2012 03.04.2012 11:30
Intenzifikace odlučovače ropních látek v Hasičské zbrojnici
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2012 27.03.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016