Profil zadavatele: Město Nový Bor

  • Název: Město Nový Bor
  • IČO: 00260771
  • Adresa:
    nám. Míru 1
    47301 Nový Bor
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 345147
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-novy-bor

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce pracoviště odboru dopravy MěÚ Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2012 25.05.2012 11:30
Rekonstrukce vytápění objektu ZŠ Arnultovice, Nový Bor.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2012 25.05.2012 11:30
Zhotovení pochozích lávek na měšťanském domě č.p.45 v ul. T.G.Masaryka, Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2012 09.05.2012 11:00
Zhotovení PD na opravu střechy objektu T.G.M. č.p. 822,823,824,825,826
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2012 20.04.2012 00:00
Oprava cesty v Bukovanech
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2012 03.04.2012 11:30
Oprava cesty v Chomoutech
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2012 03.04.2012 11:30
Intenzifikace odlučovače ropních látek v Hasičské zbrojnici
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2012 27.03.2012 00:00
Služby mobilního operátora pro město Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2012 26.03.2012 00:00
Výsadba a osazení zeleně před Městským divadlem Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2012 26.03.2012 00:00
Výsadba a osazení zeleně před Městským divadlem Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2012 26.03.2012 00:00
Cyklostezka Nový Bor - Sloup v Čechách
podlimitní Zadáno 24.03.2012 10.04.2012 12:00
Komunikace pro pěší dolní Pihel
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2012 20.04.2012 11:30
Zpracování digitálního povodňového plánu, vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro město Nový Bor - 2. část
podlimitní Zadáno 24.03.2012 11.04.2012 10:00
Kácení stromů v areálu ZŠ U Lesa
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2012 19.03.2012 00:00
Nákup sazenic
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2012 14.03.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016