Profil zadavatele: Compet Consult s.r.o.

  • Název: Compet Consult s.r.o.
  • IČO: 26502402
  • Adresa:
    Tržní náměstí 876/11
    460 01 Liberec
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_270.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení