Profil zadavatele: GORDION, s.r.o.

  • Název: GORDION, s.r.o.
  • IČO: 26147921
  • Adresa:
    Kolmá 6/682,
    190 00 Praha 9 - Vysočany
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_170.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení