Profil zadavatele: KULTURA Nový Bor, s.r.o.

  • Název: KULTURA Nový Bor, s.r.o.
  • IČO: 27283534
  • Adresa:
    Revoluční 480
    473 01 Nový Bor
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_108.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení