Profil zadavatele: TEPLO NOVÝ BOR spol. s r.o.

  • Název: TEPLO NOVÝ BOR spol. s r.o.
  • IČO: 25001159
  • Adresa:
    Wolkerova 588
    473 01 Nový Bor
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_107.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení