Profil zadavatele: Dům dětí a mládeže "Smetanka" Nový Bor, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

  • Název: Dům dětí a mládeže "Smetanka" Nový Bor, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
  • IČO: 46750401
  • Adresa:
    Smetanova 387
    473 01 Nový Bor
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_103.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka osobního automobilu pro potřeby DDM Smetanka
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2022 04.03.2022 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016