Profil zadavatele: Základní uměleká škola Nový Bor, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

  • Název: Základní uměleká škola Nový Bor, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
  • IČO: 70975205
  • Adresa:
    Křižíkova 301
    473 01 Nový Bor
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_102.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2016 05.09.2016 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016