Profil zadavatele: Základní škola Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
  • IČO: 72743964
  • Adresa:
    Generála Svobody 114
    473 01 Nový Bor
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_100.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky zemního plynu
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2016 08.08.2016 15:00
Dodávka a montáž gastrozařízení pro školní jídelnu - výdejnu ZŠ Arnultovice
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2016 13.05.2016 10:00
Vybavení počítačové učebny
VZ malého rozsahu Zadáno 20.12.2013 20.12.2013 16:00
Koupě smažící pánve a výdejní vany včetně gastronádob
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2013 18.12.2013 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016