Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna svítidel VO města Nový Bor, Nový Bor-Jih a Nový Bor-Sever
Odesílatel Adéla Palovská
Organizace odesílatele QCM Administrace, s.r.o. [IČO: 29244919]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.04.2024 16:38:41
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 7

Dobrý den,

Zadavatel uveřejňuje vysvětlení ZD č. 7 - vizte přílohy této zprávy.

S pozdravem
Adéla Palovská


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 7.pdf (171.25 KB)
- Harmonogram stmívání 04-04-2024.xlsx (11.52 KB)
- Výpočet rušivého světla 04-04-2024.pdf (965.35 KB)