Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna svítidel VO města Nový Bor, Nový Bor-Jih a Nový Bor-Sever
Odesílatel Adéla Palovská
Organizace odesílatele QCM Administrace, s.r.o. [IČO: 29244919]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.03.2024 12:48:29
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Dobrý den,

Zadavatel uveřejňuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, jeho text je přílohou této zprávy.

S pozdravem
Adéla Palovská


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2.pdf (191.24 KB)