Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Multifunkční centrum při ZŠ Gen. Svobody, Nový Bor – Arnultovice
Odesílatel Adéla Palovská
Organizace odesílatele QCM Administrace, s.r.o. [IČO: 29244919]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.02.2024 15:18:46
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3

Dobrý den,

zadavatel uveřejňuje třetí vysvětlení zadávací dokumentace spolu s upravenými přílohami.

S pozdravem
Adéla Palovská


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 3.pdf (167.45 KB)
- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - OPRAVA 6.2.2024.xlsx (865.00 KB)
- Obchodní podmínky - návrh smlouvy o dílo - 6.2.2024.docx (44.87 KB)