Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Údržba vybrané veřejné zeleně ve městě Nový Bor
Odesílatel Miroslav Jeništa
Organizace odesílatele Město Nový Bor [IČO: 00260771]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.03.2014 14:52:51
Předmět Dodatečné informace

Zadavatel na základě předchozí žádosti o dodatčené informace zveřejňuje odpověď Dodatčená informace č. 2 a současně zveřejňuje opravený výkaz výměr.


Přílohy
- Příloha č 3 Opravený Výkaz výměr.xlsx (19.78 KB)
- DODATEČNÁ INFORMACE Č 2.pdf (217.78 KB)