Veřejné zakázky Města Nový Bor

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Nový Bor.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova řízení VZT a vytápění objektu divadla Nový Bor
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.10.2019 25.10.2019 10:00
Městský kamerový systém Nový Bor - Modernizace a rekonstrukce kamerových bodů
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.10.2019 14.10.2019 11:00
PD - cyklostezka "Lípa - Bor na kole"
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.10.2019 16.10.2019 11:00
Hřiště Žižkova ul., Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.09.2019 30.09.2019 11:00
Oprava povrchu ul. Žižkova Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.09.2019 07.10.2019 11:00
Tisk a dodávka městského periodika "Novoborský měsíčník"
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.07.2019 12.08.2019 11:00
Zajištění úklidu budov "A" a "B" Městského úřadu v Novém Boru a zajištění úklidu budovy Městské knihovny v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.09.2014 03.10.2014 10:00
Rekonstrukce levostranného chodníku v ulici Husova v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.02.2014 26.02.2014 10:00
Zajištění úklidu budov "A" a "B" Městského úřadu v Novém Boru a zajištění úklidu budovy městské knihovny v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.08.2013 22.08.2013 10:00
Restaurování pomníků obětem I. světové války - Lesní hřbitov – Nový Bor a Nový Bor – Arnultovice a restaurování pomníku obětem nacismu v Janově
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.05.2013 12.06.2013 11:30
Stavební úpravy a restaurátorské práce hrobky rodiny Franze Ladische a hrobky rodiny Hantich v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.05.2013 12.06.2013 11:30
všechny zakázky