Veřejné zakázky Města Nový Bor

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Nový Bor.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna svítidel VO města Nový Bor, Nový Bor-Jih a Nový Bor-Sever
Město Nový Bor
nadlimitní Příjem nabídek 20.02.2024 25.03.2024 10:00
Sociální zařízení a zázemí pro Lesní hřbitov, Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2024 07.03.2024 10:00
Oprava střechy - dvorní část, T. G. Masaryka č.p. 43, Nový Bor - opakované řízení II
Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.02.2024 26.02.2024 10:00
Přeložka kanalizace z areálu koupaliště Nový Bor v k. ú. Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.02.2024 21.02.2024 10:00
Rekonstrukce mostů a lávek Nový Bor, most ev.č. M – 10, Nábřežní ulice u č.p. 111
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.02.2024 21.02.2024 10:00
Multifunkční centrum při ZŠ Gen. Svobody, Nový Bor – Arnultovice
Město Nový Bor
podlimitní Hodnocení 11.01.2024 14.02.2024 10:00
Výměna sedadel a koberce v Městském divadle Nový Bor
Město Nový Bor
podlimitní Hodnocení 10.01.2024 22.02.2024 10:00
Učebna informatiky a robotiky
Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres česká Lípa, příspěvková organizace
podlimitní Hodnocení 08.01.2024 24.01.2024 13:00
Předběžná tržní konzultace - Vypracování projektové dokumentace na víceúčelový bazén Nový Bor
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.03.2022 24.03.2022 12:00
Počítačové vybavení pro zajištění distanční výuky
Základní škola U Lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.11.2020 18.11.2020 12:00
Zajištění úklidu budov "A" a "B" Městského úřadu v Novém Boru a zajištění úklidu budovy Městské knihovny v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.09.2014 03.10.2014 10:00
Rekonstrukce levostranného chodníku v ulici Husova v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.02.2014 26.02.2014 10:00
Zajištění úklidu budov "A" a "B" Městského úřadu v Novém Boru a zajištění úklidu budovy městské knihovny v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.08.2013 22.08.2013 10:00
Restaurování pomníků obětem I. světové války - Lesní hřbitov – Nový Bor a Nový Bor – Arnultovice a restaurování pomníku obětem nacismu v Janově
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.05.2013 12.06.2013 11:30
Stavební úpravy a restaurátorské práce hrobky rodiny Franze Ladische a hrobky rodiny Hantich v Novém Boru
Město Nový Bor
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.05.2013 12.06.2013 11:30
všechny zakázky