Profil zadavatele: Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)

  • Název: Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
  • IČO: 25003046
  • Adresa:
    Purkyňova 227
    473 01 Nový Bor
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_106.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 343739

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pokládka keramické dlažby MěÚ B
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2012 15.10.2012 09:00
Nákup nábytku ZŠ u Lesa
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.09.2012 20.09.2012 14:00
Oprava vsakování odpadních vod z ČOV, Janov 114
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2012 25.06.2012 08:00
Rekonstrukce opěrné zdi a pódia-Letní kino
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2012 10.08.2012 16:00
Malování ZŠ u Lesa
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2012 03.07.2012 08:00
Rekonstrukce podlahy ZŠ uLesa
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2012 16.07.2012 09:00
Oprava střechy ZŠ nám.Míru,budova C
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2012 24.07.2012 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  5 6 7 8 9