Profil zadavatele: Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)

  • Název: Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.)
  • IČO: 25003046
  • Adresa:
    Purkyňova 227
    473 01 Nový Bor
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.novy-bor.cz/profile_display_106.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 343739

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna elektroinstalace ZŠ-ŠD Arnultovice.
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2018 16.05.2018 16:00
Zednické opravy a úpravy bytu č.1 v domě č.p. 96, ul. Liberecká, Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2018 22.03.2018 08:00
Dodávka a montáž schodišťové plošiny pro přepravu osob v objektu DPS-B, Svatopluka Čecha 830, N. Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2018 06.03.2018 08:00
Stavební opravy sociálních zařízení Městského kina Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2018 01.03.2018 11:00
Dodávka a montáž garážových sekčních vrat garáží MěÚ Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2018 19.02.2018 09:00
Bezdrátový informační systém EPS v budově DPS - A, B. Egermanna 950, N. Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2018 25.01.2018 09:00
Zhotovení PD na opravu střechy bytového objektu č.p.159, ul. Žižkova v Novém Boru, včetně autorského dozoru (AD)
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2018 15.01.2018 09:00
Oprava EZS Městského divadla Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2017 22.12.2017 07:00
Výměna rozvodů vody, kanalizace a ZTI
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2017 08.12.2017 08:00
Bezdrátový informační systém EPS v budově DPS - Svatopluka Čecha 830, N. Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2017 23.10.2017 08:00
Výměna oken dílen a chodby 2.stupně ZŠ u Lesa Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 09.10.2017 17.10.2017 10:00
Dodávka a montáž dřevěných kruhových oken na schodiště ZŠ u Lesa Nový Bor.
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2017 11.10.2017 10:00
Modernizace scénického osvětlení Městského divadla Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2017 04.10.2017 10:00
Opravy a nátěry fasády západní strany Městského divadla Nový Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2017 09.10.2017 09:00
Výměna stoupacího potrubí studené a teplé vody na ubytovně Severní 755, N. Bor
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2017 09.10.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7  ››