Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Přeložka kanalizace z areálu koupaliště Nový Bor v k. ú. Nový Bor
Odesílatel Olga Sobotová
Organizace odesílatele Město Nový Bor [IČO: 00260771]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.02.2024 14:47:47
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Zadavatel vás oslovuje touto Výzvou k podání nabídek.


Přílohy
- VÝZVA kanalizace koupaliště.pdf (442.18 KB)