Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce mostů a lávek Nový Bor, most ev.č. M – 10, Nábřežní ulice u č.p. 111
Odesílatel Olga Sobotová
Organizace odesílatele Město Nový Bor [IČO: 00260771]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.02.2024 14:43:22
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Zadavatel vás oslovuje touto Výzvou k podání nabídek.


Přílohy
- VÝZVA M-10.pdf (444.26 KB)