Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Multifunkční centrum při ZŠ Gen. Svobody, Nový Bor – Arnultovice
Odesílatel Adéla Palovská
Organizace odesílatele QCM Administrace, s.r.o. [IČO: 29244919]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.01.2024 11:10:27
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel uveřejňuje vysvětlení zadávacích podmínek - vizte přílohu této zprávy.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (161.10 KB)
- Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo - OPRAVA 12.1.docx (37.87 KB)