Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka osobního automobilu pro potřeby Městské policie Nový Bor
Odesílatel Olga Sobotová
Organizace odesílatele Město Nový Bor [IČO: 00260771]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.09.2021 16:01:47
Předmět Výzva

Dobrý den,
zadavatel Vás oslovuje touto Výzvou k podání nabídek.


Přílohy
- VÝZVA.pdf (283.90 KB)