Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výměna střešního světlíku objektu B MÚ Nový Bor, ul. B Egermanna č.p. 1001, Nový Bor
Odesílatel Jaroslav Voldřich
Organizace odesílatele Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.) [IČO: 25003046]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.04.2021 16:31:29
Předmět Výzva

Dobrý den,
zadavatel Vás oslovuje touto Výzvou k podání nabídek.


Přílohy
- Výzva.pdf (1,016.31 KB)