Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Technické řešení vlhkostních poruch suterénních zdí ZŠ U Lesa
Odesílatel Jaroslav Voldřich
Organizace odesílatele Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.) [IČO: 25003046]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.04.2021 16:29:47
Předmět Výzva

Dobrý den,
zadavatel Vás oslovuje touto Výzvou k podání nabídek.


Přílohy
- Výzva.pdf (1,018.03 KB)