Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Počítačové vybavení pro zajištění distanční výuky
Odesílatel Ivana Kolčová
Organizace odesílatele Základní škola U Lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace [IČO: 46750461]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.11.2020 22:21:14
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

K dotazu, zda požadujeme nový nepoužitý operační systém s podporou AD (domény) uvádíme následující:
Ano, požadujeme nový nepoužitý operační systém s podporou AD (domény), aby na straně zadavatele bylo předejito možným vícenákladům vzniklým v souvislosti s nemožností jeho používání.