Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Demolice objektů na st.p.č. 103/1, 103/2, 103/3 v areálu MŠ Kalinova Nový Bor
Odesílatel Miroslav Folk
Organizace odesílatele Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.) [IČO: 25003046]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.07.2018 16:05:04
Předmět Výzva

výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace


Přílohy
- 1-výzva_signed.pdf (871.11 KB)