Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava svislé hydroizolace a drenáže - Husova 540, Nový Bor
Odesílatel Dalibor Dvořák
Organizace odesílatele Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.) [IČO: 25003046]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.08.2014 09:01:44
Předmět Výzva

Žádáme Vás o podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.


Přílohy
- Výkres situace + řez.pdf (592.47 KB)
- 5. Výkaz prací a výměr k nacenění - Oprava svislé hydroizolace a drenáže - Husova 540 - N.Bor.xlsx (15.76 KB)
- 4. Průvodní list nabídky- Oprava svislé hydroizolace s drenáží - Husova 540, Nový Bor.xlsx (18.48 KB)
- 3. Krycí list - úvodní strana nabídky - Oprava svislé hydroizolace s drenáží - Husova 540, Nový Bor.xlsx (18.36 KB)
- 2. Výzva - VZMR - Oprava svislé hydroizolace s drenáží - Husova 540, Nový Bor.doc (68.00 KB)