Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce levostranného chodníku v ulici Husova v Novém Boru
Odesílatel Walter John
Organizace odesílatele Město Nový Bor [IČO: 00260771]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.02.2014 07:34:44
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Dobrý den,
k Vašemu dotazu na jakou částku má být smlouva pojištění stavebního díla, Vám sdělujeme, že pojistná smlouva na stavebně montážní pojištění díla má být ve výši minimálně 1 mil. Kč V nabídce uchazeč uvede čestné prohlášení, že tuto pojistnou smlouvu uzavře před podpisem smlouvy o dílo. Do nabídky se smlouva nepřikládá. Bude ji předkládat až vítězný uchazeč.