Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce levostranného chodníku v ulici Husova v Novém Boru
Odesílatel Walter John
Organizace odesílatele Město Nový Bor [IČO: 00260771]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.02.2014 16:57:38
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Na základě vašeho dotazu Vám sdělujeme, že smlouva pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě bude ve výši minimálně 3 mil. Kč. Pojistná smlouva bude vyžadována k předložení vítězným uchazečem k podpisu smlouvy o dílo. Pojistná smlouva nemusí být tedy součástí nabídky.

Původní zpráva

Datum 24.02.2014 16:10:46
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Dobrý den, požaduji doplnění informací k bodu V.,odst.2 SMOD. Je požadováno pojištění na stavebně montážní dílo.
V jakém limitu má být toto pojištění není-li známa konečná částka a nevím zda soutěž vyhraji. Má být tato smlouva přílohou SMOD a má být v prosté kopii nebo by měla být ověřena.
Děkuji